Mã Lỗi Máy Lạnh Hitachi

Mã Lỗi Máy lạnh Hitachi

Mã lỗi điều hòa Hitachi 01 – Kích hoạt các thiết bị an toàn trong các đơn vị trong nhà

Mã lỗi điều hòa Hitachi 02 – Kích hoạt các thiết bị an toàn trong các đơn vị ngoài trời

Mã lỗi điều hòa Hitachi 03 – truyền bất thường giữa các đơn vị trong nhà và các đơn vị ngoài trời

Mã lỗi điều hòa Hitachi 04 – truyền bất thường giữa các biến tần và PCB1 ngoài trời và ISPM

Mã lỗi điều hòa Hitachi 05 – Mã lỗi điều hòa Hitachi hoạt động bất thường của chọn lên tín hiệu giai đoạn

Mã lỗi điều hòa Hitachi 06 – điện áp quá mức thấp hoặc điện áp quá cao cho các biến tần

Mã lỗi điều hòa Hitachi 07 – Giảm khí thải hơi quá (FSVNE)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 08 – nhiệt độ khí xả quá cao ở trên cùng của buồng máy nén

Mã lỗi điều hòa Hitachi 09 – Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt ngoài trời cho FSN (E) _FXN (E)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 11 – hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho các đơn vị trong nhà nhiệt độ khí vào (đầu vào nhiệt điện trở không khí)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 12 – hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ không khí trong nhà xả (không khí ra nhiệt điện trở)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 14 – Giảm khí thải hơi quá nhiệt độ đường ống khí đốt (trong nhà)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 15 – hoạt động bất thường của nhiệt điện trở không khí ngoài trời tươi (Econofresh)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 19 – Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt trong nhà (RCI-Model)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 19 – Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt trong nhà (RPK-Model)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 19 – Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt trong nhà (trừ RCI và RPK)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 21 – hoạt động bất thường của cảm biến áp suất cao cho các đơn vị ngoài trời

Mã lỗi điều hòa Hitachi 22 – hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ ngoài trời (ngoài trời nhiệt điện trở xung quanh đơn vị)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 23 – hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ khí xả trên đỉnh của máy nén buồng

Mã lỗi điều hòa Hitachi 24- hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ bay hơi trong quá trình sưởi ấm

Mã lỗi điều hòa Hitachi 26 – hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ khí hút (hút máy nén nhiệt điện trở FSVNE)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 29 – hoạt động bất thường của cảm biến áp suất thấp cho các đơn vị ngoài trời

Mã lỗi điều hòa Hitachi 30 – kết nối hệ thống dây điện không đúng (FXN (E) chỉ series)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 31 – thiết lập khả năng không chính xác hoặc khả năng kết hợp giữa các đơn vị trong nhà và các đơn vị ngoài trời

Mã lỗi điều hòa Hitachi 32 – hoạt động bất thường trong việc truyền tải của các đơn vị trong nhà khác

Mã lỗi điều hòa Hitachi 35 – thiết lập số đơn vị trong nhà không đúng

Mã lỗi điều hòa Hitachi 36 – sự kết hợp không đúng các đơn vị trong nhà

Mã lỗi điều hòa Hitachi 38 – hoạt động bất thường của chọn lên các mạch bảo vệ (đơn vị ngoài trời)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 39 – hoạt động bất thường của hiện tại chạy ở máy nén tốc độ không đổi

Mã lỗi điều hòa Hitachi 43 – Kích hoạt để bảo vệ hệ thống từ tỉ lệ nén thấp

Mã lỗi điều hòa Hitachi 44 – Kích hoạt để bảo vệ hệ thống khỏi áp lực hút quá cao

Mã lỗi điều hòa Hitachi 45 – Kích hoạt để bảo vệ hệ thống khỏi áp lực xả quá cao

Mã lỗi điều hòa Hitachi 47 – Kích hoạt để bảo vệ hệ thống khỏi áp lực xả quá thấp

Mã lỗi điều hòa Hitachi 51 – hoạt động bất thường của máy biến áp hiện tại (0a phát hiện)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 52 – Kích hoạt để bảo vệ biến tần chống quá dòng tức thời (1)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 53 – Kích hoạt để bảo vệ ISPM

Mã lỗi điều hòa Hitachi 54 – Tăng nhiệt độ quạt biến tần

Mã lỗi điều hòa Hitachi 56, 57, 58 – hoạt động bất thường của fan hâm mộ bảo vệ động cơ

Mã lỗi điều hòa Hitachi 96 – hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho các KPI (nhiệt điện trở nhiệt độ phòng)

Mã lỗi điều hòa Hitachi 97 – hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho KPI (ngoài trời nhiệt điện trở nhiệt độ)

Mã lỗi điều hòa Hitachi EE – Máy nén bảo vệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *