Mã Lỗi máy lạnh Casper

 Bảng mã lỗi máy lạnh treo tường Casper – Loại mono.

– Lỗi E1:Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng.

+ Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra vị trí cảm biến
 • Nếu vị trí đã đúng thì cảm biến có thể đã bị hư hỏng và cần thay thế.

– Lỗi E2: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn nóng.

+ Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra vị trí cảm biến
 • Nếu vị trí đã đúng thì cảm biến có thể đã bị hư hỏng và cần thay thế.

– Lỗi E3: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh.

+ Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra vị trí cảm biến
 • Nếu vị trí đã đúng thì cảm biến có thể đã bị hư hỏng và cần thay thế.

– Lỗi E4: Tín hiệu điều khiển động cơ quạt dàn lạnh bị lỗi.

+ Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra dây của động cơ quạt dàn lạnh đã đấu nối chuẩn chưa.
 • Kiểm tra động cơ quạt dàn lạnh làm việc tốt hay không.
 • Nếu cả hai điều kiện trên tốt thì hộp điều khiển dàn lạnh đã bị hư hỏng

Bảng mã lỗi máy lạnh treo tường Casper – Loại Inverter.

– Mã lỗi E1: Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng.

– Mã lỗi E2: Lỗi cảm biến dàn nóng.

– Mã lỗi E3: Lỗi cảm biến dàn lạnh.

– Mã lỗi E4: Lỗi động cơ quạt dàn lạnh.

– Mã lỗi E5: Lỗi kết nối dàn nóng và dàn lạnh.

– Mã lỗi F0: Lỗi động cơ quạt dàn nóng.

– Mã lỗi F1: Lỗi phần IPM.

– Mã lỗi F2: Lỗi phần PFC.

– Mã lỗi F3: Lỗi máy nén.

– Mã lỗi F4: Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng.

– Mã lỗi F5: Lỗi bảo vệ máy nén.

– Mã lỗi F6: Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường cục nóng.

– Mã lỗi F7: Lỗi bảo vệ điện áp cao, thấp.

– Mã lỗi F8: Lỗi kết nối cục nóng.

– Mã lỗi F9: Lỗi chip xử lý cục nóng.

– Mã lõi FA: Lỗi cảm biến đường hồi.

 Bảng mã lỗi máy lạnh âm trần Casper – Loại mono.

– Mã lỗi F1: Lỗi kết nối.

– Mã lỗi E0: Mỗi thiếu môi chất lạnh (gas lạnh).

– Mã lỗi E1: Lỗi cảm biến nhiệt độ trong nhà.

– Mã lỗi E2: Lỗi cảm biến dàn ngoài nhà.

– Mã lỗi E3: Lỗi cảm biến dàn ngoài nhà.

– Mã lỗi E4: Lỗi hệ thống bơm thoát nước ngưng.

– Mã lỗi E5: Lỗi kết nối tín hiệu điều khiển.

– Mã lỗi E6: Lỗi mất pha cục nóng.

– Mã lỗi E7: Lỗi cảm biến dàn ngưng ngoài nhà.

– Mã lỗi E8: Lỗi cảm biến đường hồi.

– Mã lỗi E9: Bảo vệ áp suất cao, thấp.

– Mã lỗi EA: Bảo vệ quá nhiệt đường hồi.

Bảng mã lỗi máy lạnh tủ đứng Casper – Loại mono.

– Mã lỗi E1: Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng.

+ Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra vị trí cảm biến có thể chưa đúng hoặc kết nối với bảng mạch chưa chính xác.
 • Nếu vị trí đã đúng thì cảm biến có thể đã bị hư hỏng và cần thay thế.

– Mã lỗi E3: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh.

+ Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra vị trí cảm biến có thể chưa đúng hoặc kết nối với bảng mạch chưa chính xác.
 • Nếu vị trí đã đúng thì cảm biến có thể đã bị hư hỏng và cần thay thế.

– Mã lỗi E4: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn nóng.

+ Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra vị trí cảm biến có thể chưa đúng hoặc kết nối với bảng mạch chưa chính xác.
 • Nếu vị trí đã đúng thì cảm biến có thể đã bị hư hỏng và cần thay thế.

 Mã lỗi F1: Bảo vệ mất pha, lệch pha. Bảo vệ áp suất cao.

+ Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra bảng mạch nguồn PCB indoor có tốt không?
 • Nếu bảng mạch nguồn PCB trong nhà tốt thì kiểm tra phần hiển thị bảng điều khiển phía ngoài trời để tìm thứ tự pha đúng hay sai?
 • Nếu tất cả các điều kiện trên tốt thì kiểm tra phần bảo vệ áp suất (Bảo vệ áp suất thấp hoặc áp lực công tắc bảo vệ bị hư hỏng)

– Mã lỗi F2: Bảo vệ quá nhiệt.

+ Biện pháp khắc phục:

 • Kiểm tra cảm biến quá nhiệt tốt hay không?
 • Vệ sinh lưới lọc bộ phận trong và ngoài nhà, đảm bảo hệ thống lưu thông không khí được tốt.
 • Nếu tất cả các điều kiện trên đều tốt thì hệ thống có thể bị nóng quá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *